SFU stichtingen

  • DOORZAAM, de stichting die zich inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de Cao voor Uitzendkrachten

 

 

Snel downloaden

Loonsomopgave

Inlogscherm Loonsomopgave

De premie in 2024 is 0,15% van de loonsom van 2023.
Bij het indienen van de loonopgave kiest u voor het premiejaar 2024.
Daar vult u de loonsom van 2023. 

Is uw e-mailadres nog niet bekend bij SFU? Dan kunt u de knop 'wachtwoord vergeten' op dit moment niet gebruiken

Bent u uw wachtwoord om in te loggen vergeten? En is uw e-mailadres nog niet bekend bij SFU? Dan kunt u op dit moment helaas geen gebruik maken van de knop 'wachtwoord vergeten' als u inlogt bij de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). SFU werkt aan het oplossen van de verstoring. U ontvangt binnen een paar weken automatisch een brief met een wachtwoord. Dat wachtwoord kunt u gebruiken om voor de eerste keer in te loggen. En om het loonsomopgaveformulier in te dienen. U hoeft voor het ontvangen van een nieuw wachtwoord dus geen contact op te nemen, wij versturen u de brief automatisch. Onze excuses voor het ongemak.

Is uw e-mailadres wel bij ons bekend? Dan kunt u wel gewoon gebruik maken van de knop 'wachtwoord vergeten'. U ontvangt dan binnen enkele minuten een link in uw inbox om een nieuw wachtwoord aan te laten maken.

Besluit premiepercentage 2024

Jaarlijks stelt het bestuur van SFU de premie vast. In de bestuursvergadering van afgelopen november is besloten om de premie voor 2024  vast te stellen op 0,15% van de loonsom.

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de werkgeverslasten, de realisatie van de SFU doelstellingen (financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU) en de financiële positie van het fonds.

In het voorjaar ontvangt u van ons een brief met het verzoek om uw loonsom over 2023 aan ons door te geven. U hoeft niet op deze brief te wachten. Vanaf februari kunt u uw loonsom doorgeven door in te loggen op de online omgeving. Klik hiervoor boven dit bericht op de knop ‘Stuur uw loonopgave in’. 

​Over Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche Stichting Fonds Uitzendbranche wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao.

Hebt u na het lezen van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over SFU