SFU stichtingen

  • DOORZAAM, de stichting die zich inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
  • SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de Cao voor Uitzendkrachten

 

 

Snel downloaden

Loonsomopgave

Inlogscherm Loonsomopgave

De premie in 2023 is 0,075% van de loonsom van 2022.
Bij het indienen van de loonopgave kiest u voor het premiejaar 2023.
Daar vult u de loonsom van 2022. 

Besluit premiepercentage 2023

Jaarlijks stelt het bestuur van SFU de premie vast. In de bestuursvergadering die onlangs plaatshad, heeft het SFU bestuur besloten de premie voor 2023 vast te stellen op 0,075%. Deze is daarmee gelijk aan de premie in de afgelopen twee jaren.

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie is een zorgvuldige afweging gemaakt. In die afweging zijn zowel de werkgeverslasten, de realisatie van SFU doelstellingen – de financiering van stichting Doorzaam en stichting SNCU - en de financiële positie van het fonds betrokken.

Vanaf 1 januari 2023 verandert wel de definitie van de loonsom waarover de premie wordt berekend. Vanaf dat moment wordt de premie berekend over het sv-loon van uitzendkrachten die in het voorafgaande jaar in dienst waren van:

  • uitzenddonderneming in fase A of fase 1/2 in de fasesystematiek van de ABU CAO of NBBU CAO
  • ongebonden uitzendonderneming in een avv-loze periode met een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7: 691 leden 1 en 2.

Op het SV-loon van 2022 brengt u de reserveringen in mindering die u eerder al tot de bruto-loonsom heeft gerekend die u aan SFU heeft doorgegeven. 

In het voorjaar ontvangt u van ons een brief met het verzoek om uw loonsom over 2022 aan ons door te geven. U hoeft niet op deze brief te wachten. Vanaf februari kunt u uw loonsom doorgeven door in te loggen op de online omgeving. Klik hiervoor boven dit bericht op de knop ‘Stuur uw loonopgave in’.

​Over Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche Stichting Fonds Uitzendbranche wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao.

Hebt u na het lezen van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over SFU