Wat houdt Fase A en Fase 1+2 in?

In de ABU-Cao voor Uitzendkrachten en de NBBU-Cao voor Uitzendkrachten worden in artikel 10 verschillende fasen beschreven. Uitzendkrachten vallen onder één van deze fasen. Dit is onder andere afhankelijk van de duur van hun contract en het aantal contracten.

Voor Fase A en Fase 1-2 geldt dat de uitzendkracht maximaal 52 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt. De precieze definitie kunt u teruglezen in beide cao’s. De loonsom van alle medewerkers die onder Fase A of Fase 1-2- vallen, geeft u door aan SFU.