Algemeen

De inkomsten van SFU bestaan geheel uit premies. Deze premies worden betaald door alle uitzendondernemingen, die op grond van de CAO bij de SFU geregistreerd dienen te zijn. Voor 2024 bedraagt de premie 0,15% van de loonsom. Een uitgebreide toelichting vindt u bij “SFU informatie jaar x” onder downloads.