Wat biedt SNCU u?

Er zijn helaas nog steeds werkgevers die zich niet houden aan de Cao´s voor Uitzendkrachten. De Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) pakt deze problemen aan. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en verbetert de stichting het imago van de uitzendbranche. 

SNCU geeft voorlichting over de voorschriften vanuit de Cao aan werknemers en werkgevers. Daarnaast waakt SNCU over de naleving van deze voorschriften. Kent u werkgevers die niet handelen volgens de voorschriften uit de Cao voor Uitzendkrachten? Meld dit dan bij het landelijke meldpunt www.meldenhelpt.nl. De SNCU mag boetes en herstelbetalingen opleggen aan bedrijven die de Cao overtreden.

Wilt u meer weten over de SNCU? Kijk dan voor meer informatie op de website van Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU).

Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU)
Postbus 9438
3007 AK ROTTERDAM
Telefoon: (0180) 642530