Het bestuur van de SFU

Het bestuur van de SFU is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van het fonds. De bestuursleden beheren de middelen van het fonds, bepalen het beleid en stellen het reglement op.

Het bestuur zorgt er ook voor dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd voelen. Daarom bestaat het bestuur uit leden van zowel werknemers als werkgevers.

Het bestuur bestaat nu uit deze leden:

Naam Functie
Mevr. K. Heijnsdijk (FNV) Voorzitter
Dhr. M. van Bussel (ABU) Penningmeester/secretaris
Mevr. T. Karabulut (ABU) Lid
Dhr. L. van der Pol (ABU)  Lid
Dhr. B.J. Croll (NBBU) Lid
Dhr. M. Jukema (CNV Vakmensen) Lid
Dhr. J. Voesten (De Unie) Lid
Dhr. M. Stavinga (LBV) Lid